vrijdag 17 mei 2013

Vandaag vrijdag 17 mei hebben Cees en Henk de kinderen geleerd hoe ze met behulp van stoom een plank kunnen buigen in een gewenste vorm.
Over de slikken van het Verdronken land van Saeftinghe

Waar is die schoen?


donderdag 16 mei 2013

Op excursie bij de Nieuwe zorg
 Zelf bootjes bouwen van afval.

woensdag 15 mei 2013


Voor de wind.
Gisteren zijn we samen met basisschool ’t Noorderlicht het project “Voor de wind” gestart. Het is een project voor basisscholen en middelbare scholen. Met het project willen we bij jongeren belangstelling wekken voor de geschiedenis van de scheepsbouw in Zeeland, het Zeeuws maritiem erfgoed en in het bijzonder de Zeeuwse Schouw “De Nieuwe Zorg”. We hopen dat deze activiteit er toe zal leiden dat een aantal van deze jongeren actief zal worden binnen de St. “De Nieuwe Zorg”.

In 1865 begon in Paal Pieter Verras de werf Moed en Trouw en in 1924 bouwde daar Jan Verras De Nieuwe Zorg. Daarom ging gisteren Groep 8 van ‘t Noorderlicht op excursie naar Paal en Het Verdronken Land van Saeftinghe.  

Hier zie je de kinderen op de dijk bij Paal. Deze dijk is in de jaren zeventig van de  vorige eeuw gebouwd. Je ziet de resten van de werf op de achtergrond. Doordat deze dijk de werf afsloot van de Westerschelde werd de werf in 1970 gesloten. Daarna zijn de Verrassen doorgegaan in Walsoorden en Hansweert.Hiernaast zie je de kinderen op de slikken van het Verdronken Land van Saeftinghe . Daar hebben  de Verrassen 150 jaar rond gezworven. Op de slikken zochten ze lamsoren en zeekraal. In de geulen en en op de platen voor het Verdronken land visten hun klanten op door hen gebouwde boten.
Door deze excursie kunnen  de kinderen zich inleven in de omgeving waar de De Nieuwe Zorg ooit werd gebouwd en rond voer. Hierna gaan ze zelf met restmaterialen een bootje bouwen. Ze horen van Adri Verras hoe in 1865 Jan Verras in Paal de werf Moed en Trouw oprichtte en hoe dat er toe leidde dat nu zijn zoon Renzo en zijn neef Michiel nog steeds schepen bouwen. Ze gaan zien hoe “De Nieuwe Zorg” wordt gerestaureerd. Leren waarom een schip drijft en soms toch zinkt ( wet van Archimedes). Gaan zelf een houten plank zo buigen dat hij past in een rond schip. Vrijdag 24 mei gaan de kinderen op het Veerse Meer in boten van de Jacob Valcke Scouting groep uit Goes zeilen en kanoën. Maandag 27 mei sluiten de leerlingen het project af met een presentatie aan hun ouders.
Hieronder de volledige Projectagenda
14 mei     
8.30 – 15.15          Terug naar de wortels, excursie naar Paal en Het Verdronken Land van Saeftinghe.
16 mei     
10.15 – 12.00        Met de wind in de zeilen, botenbouwendoejezo!
13.15 – 14.30        Alle zeilen bij, de voortstuwing van boten.
13.15 – 14.30        Een behouden vaart, (de restauratie van) De Nieuwe Zorg
17 mei   
8.45 – 9.15            Ik worstel en kom boven, het geslacht Verras, verrezen uit Het Verdronken Land van Saeftinghe
9.15 – 12.00          “oogjes in het zeil” en “kloten voor het blok”. Scheepsvaart en scheepsbouw in de Nederlandse taal.
13.15 – 15.15        Buigen of barsten, zelf een houten plank buigen.
23 mei     
8.45 – 10.30          Pompen of verzuipen, waardoor een schip drijft en soms zinkt.
10.30 – 12.00    Zeebenen in de klas, over het leven op zee.
13.15 – 15.15        De eindjes aan elkaar knopen, spelen met touw
24 mei     
8.30 – 15.15          Iemand in de boot nemen, zeilen, wrikken, roeien en kanoën.
27 mei   
19.00 – 20.30     Eind goed al goed, Laat je ouders zien wat jullie hebben gedaan en geleerd.